Лесно ли е да се различи оцет от кисела имитация?

submit to reddit


Според актуалната статистика, през 2015 година продажбите на оцетни заместители в България са 56% към 44% спрямо натуралните оцети. Това лесно може да се обясни с по-ниските цени (средно с 26% по данни на НСИ), но не е единствения фактор, който влияе на потребителите. Наред с цената съществено значение може да имат точната информация за съдържанието и ясното представяне на продукта. До 2014 година беше много трудно да се направи разлика между натурален и синтетичен оцет, защото и двата вида из